Siekiant geriau suprasti, kokį poveikį magistro paskola gali daryti jūsų atlyginimui (ir kaip lyginant su kitais atskaitymais), naudinga pažvelgti į „realaus pasaulio“ pavyzdžius.

Atkreipkite dėmesį, jog tai yra hipotetiniai pavyzdžiai ir apima tik bendrai taikomus Didžiosios Britanijos atskaitymus iš darbo užmokesčio, tokius kaip pajamų mokestis ir sveikatos draudimas.

Informacija apie pajamų mokestį ir sveikatos draudimą yra grindžiama prognozuojamais 2019 metų finansiniais duomenimis (kai bus pradedamos grąžinti magistro paskolos).

Šie pavyzdžiai nagrinėja situaciją studentų, kurie studijas pradėjo 2016 m.! Pritaikykite šią informaciją atitinkamai pakeitę stojimo ir studijų baigimo metus. 

Taigi, nors šie duomenys šiuo metu yra tikslūs ir suteikia naudingą pagrindą kalbant apie magistro paskolos išlaidas, tikslios įvairių atskaitymų sumos gali šiek tiek skirtis kai baigsite savo magistro studijas.

Atskaitymai iš atlyginimo turint magistro paskolą, kai pajamos per metus siekia 20 tūkst. svarų

Darykime prielaidą, jog jūs baigėte savo magistro studijas ir susiradote pirmąjį darbą, kurio metinis darbo užmokestis sieks 20 tūkst. svarų. Taip pat darykime prielaidą, jog savo mokslus baigsite po 2019 m. balandžio mėnesio, kai prasidės paskolos mokėjimas. Galbūt jūs studijuosite magistrą dvejus metus, o galbūt neakivaizdžiai (abu yra tinkami).

Pajamų mokestis

Dabar jūsų pajamos yra pakankamos mokėti pajamų mokestį. Jūs mokėsite 20 proc. pajamų mokestį nuo bet kokių pajamų, kurios viršys jūsų asmenines išlaidas. Remiantis dabartinėmis prognozėmis, šios išlaidos 2019 metais bus 11 tūkst. svarų.

Taigi, šie 11 tūkst. svarų iš jūsų 20 tūkst. svarų nebus apmokestinami jokiais mokesčiais. Likusiems 9 tūkst. svarų bus taikomi mokesčiai.

20 proc. nuo 9 tūkst. svarų yra 1800 svarų, kurie yra suma, kurią jūs sumokėsite kaip pajamų mokestį.

Nacionalinio sveikatos draudimo įmokos

Kaip Didžiosios Britanijos mokesčių mokėtojai, jūs taip pat mokėsite darbuotojos nacionalinį sveikatos draudimą. Sveikatos draudimo įmoka siekia 12 proc. nuo jūsų darbo užmokesčio, kuris svyruoja tarp 8060 svarų ir 42385 svarų per metus.

Taigi, jeigu jūsų metinė alga bus 20 tūkst. svarų, sveikatos draudimą mokėsite nuo 11940 svarų sumos. 12 proc. nuo 11940 svarų yra 1433 svarų (suapvalinus). Tai yra suma, kurią jūs turėsite sumokėti kaip sveikatos draudimo įmoką.

Bakalauro paskolos grąžinimas

Dėl įvairių argumentų mes pasakysime, jog jūs ėmėte savo bakalauro paskolą kaip ir savo magistro paskolą. Paprastai, jūs turėsite ją grąžinti esant 9 proc. normai. Tačiau ši norma taikoma tik toms pajamoms, kurios viršija 21 tūkst. svarų per metus.

Jei kažkas uždirba 20 tūkst. svarų per metus, jums apskritai niekas nebus išskaičiuojama. Taigi, iš jūsų atlyginimo bus išskaičiuojama 0 svarų bakalauro paskolos grąžinimui.

Magistro paskolos grąžinimas

Tas pats galioja ir magistro paskoloms. Jums bus taikoma 6 proc. norma, kai jūsų metinis atlyginimas viršys 21 tūkst. svarų.

20 tūkst. svarų uždarbis per metus reiškia, kad magistro paskolos grąžinimo suma bus lygi 0 svarų.

Bendri išskaitymai

Taigi, jeigu jūs uždirbate 20 tūkst. svarų per metus, jūs esate apsaugotas nuo bet kokių paskolų grąžinimų. Jūs pradėsite grąžinti tiek bakalauro, tiek ir magistro paskolą tuomet, kai jūsų atlyginimas pakils, tačiau, dabar jūs turite galimybę pasinaudoti savo įgytu laipsniu.

Bendri išskaitymai iš atlyginimo kai jūsų atlyginimas yra 20 tūkst. svarų per metus ir jūs turite magistro paskolą, yra lygūs 3233 svarų. Taigi, jums lieka visi 16767 svarai.

Jeigu mes pateiktume šią informaciją grafiškai, ši atrodytų taip:

pajamos iki 20 tuks svaru

Atskaitymai iš atlyginimo turint magistro paskolą, kai pajamos per metus siekia 25 tūkst. svarų

Turėdamas magistro laipsnį, jūs gaunate gerai apmokamą darbą, kuris vėliau pakyla ir siekia 25 tūkst. svarų.

Tai reiškia, jog dabar jūs peržengėte paskolos grąžinimo ribą, kuri buvo taikoma abiejoms studento paskoloms.Vis dėlto, tai nebūtinai reiškia, jog tai turės didžiulį poveikį jūsų atlyginimui.

Pajamų mokestis

Visų pirma, jūs vis dar mokate pajamų mokestį nuo pajamų, kurios viršija 11 tūkst. svarų. Apmokestinama suma padidėja iki 14 tūkst. svarų. Tačiau jūs vis dar mokate 20 proc. pajamų mokestį nuo šios sumos. Ši suma yra lygi 2800 svarų, kuri yra bendra metinė pajamų mokesčio suma.

Nacionalis sveikatos draudimas

Jūsų nacionalinio sveikatos draudimo įmokos nepasikeičia išvis, tačiau tiesiog didėja darbo užmokesčio dalis, nuo kurios jos yra mokamos. Dabar jūs mokėti sveikatos draudimą nuo 16940 svarų (suma, kuri lieka iš jūsų 25 tūkst. svaro atlyginimo atėmus 8060 svarų).

12 proc. nuo 16940 svarų yra lygu 2033 svarų (suapvalinus), ir tai yra suma, kurią jūs sumokėsite kaip darbuotojas už savo sveikatos draudimą.

Bakalauro paskolos grąžinimas

Dabar jūsų pajamos viršija 25 tūkst. ribą, todėl jūs turėsite pradėti grąžinti paskolą. Tačiau nepamirškite, jog paskolos grąžinimas bus atliekamas nuo pajamų, kurios viršija 21 tūkst. svarų, o ne nuo viso atlyginimo. Jūs grąžinsite paskolą su 9 proc. norma nuo pajamų, kurios viršija 21 tūkst. svarų, jūsų atveju, 9 proc. nuo 4000 svarų.

Taigi, tai yra 360 svarų, kurie yra bendras metinis mokėjimas, kurį jūs turėsite padaryti siekiant grąžinti bakalauro paskolą.

Magistro paskolos grąžinimas

Ir galiausiai, jūs turėsite pradėti grąžinti savo magistro paskolą. Šiai paskolai yra taikomos tokios pačios jos grąžinimo sąlygos kaip ir bakalauro paskolai, išskyrus tai, jog grąžinimo norma yra mažesnė.

Jums reikės grąžinti magistro paskolą esant 6 proc. normai nuo pajamų, kurios viršys 21 tūkst. svarų (ne 9 proc.). Tai reiškia, jog bus taikomi 6 proc. nuo 4000 svarų, ir tai yra lygu tik 240 svarų – bendras metinis išskaitymas iš jūsų darbo užmokesčio siekiant grąžinti magistro paskolą.

Bendri išskaitymai

Imant kartu, bendra išskaitymų suma sudaro 5433 svarus (iš kurių tik 600 svarų yra susiję su jūsų studento paskola). Tai yra tik šiek tiek daugiau nei 3233 svarai, kuriuos jūs mokėtumėte pirmu atveju, tačiau vis dar nėra 50 proc. (ar net 47 proc.) jūsų atlyginimo.

Faktiškai, „namo jūs parsinešite“ 19576 svarus.

Tai lengva pavaizduoti grafiškai:

pajamos 25 tuks svaru

Atskaitymai iš atlyginimo turint magistro paskolą, kai pajamos per metus siekia 60 tūkst. svarų

Jau praėjo keletas metų nuo jūsų studijų baigimo, o jūsų įgytos žinios ir specialisto įgūdžiai, kuriuos jūs įgijote studijuodamas magistro, iš tiesų buvo naudingi jūsų karjerai. Po tam tikrų pasiekimų ir paaukštinimų, dabar jūs uždirbate 60 tūkst. svarų per metus – puikiai padirbėta! Taigi, kokia suma iš jūsų bus atskaičiuojama?

Pajamų mokestis

Jūs vis dar turite savo asmeninių išlaidų sumą, kuri yra lygi 11 tūkst. svarų. Tai reiškia, jog pajamų mokestį jūs mokėsite nuo likusių 49 tūkst. svarų.

Vis dėlto, kadangi per metus jūs uždirbate daugiau kaip 43 tūkst. per metus, dalis jūsų pajamų dabar yra apmokestinama didesniu 40 proc. pajamų mokesčio tarifu (remiantis numatomais mokesčių tarifais 2016 – 2017 metams).

Taigi, 20 proc. pajamų mokestis bus taikomas 32 tūkst. pajamų (pirmoji jūsų atlyginimo dalis 43000 svarų minus asmeninės 11000 svarų išlaidos). Tai yra 6400 svarų.

Jūs taip pat mokėsite 40 proc. pajamų mokestį, kuris yra taikomas pajamoms tarp 32 tūkst. ir 49 tūkst. svarų (likęs jūsų atlyginimas minus jūsų asmeninės išlaidos). Tai reiškia, jog 40 proc. bus skaičiuojama nuo 17 tūkst. svarų, kurie yra lygūs 6800 svarų.

Bendrai apėmus, suma siekia 13200 svarų, kurie yra bendra suma, kurią jūs sumokėsite kaip pajamų mokestį, jeigu uždirbsite 60 tūkst. svarų per metus.

Nacionalinis sveikatos draudimas

Jūsų kaip darbuotojo nacionalinio sveikatos draudimo įmokos taip pat keičiasi, kadangi dabar jūsų pajamos viršija 42385 svarus per metus.

Jūs vis dar mokate 12 proc. sveikatos draudimo įmoką nuo pajamų, kurios svyruoja tarp 8060 ir 42385 svarų. Tai sudaro 4119 svarų. Tačiau, jūs mokate papildomus 2 proc. nuo pajamų, kurios viršija šią ribą. Taigi šie 2 proc. bus mokami nuo likusių 17615 svarų ir sudarys 352 svarus (suapvalinus).

Iš viso, nacionalinio sveikatos draudimo įmokos sudarys 4471 svarą.

Bakalauro paskolos grąžinimas

Jūsų pajamų mokesčio ir sveikatos draudimo išskaitymai gali keistis, tačiau jūsų pasklos grąžinimo norma išlieka tokia pati kaip ir buvo ankstesniuose pavyzdžiuose.

Jūs vis dar grąžinsite paskolą nuo pajamų, kurios viršija 21 tūkst. svarų per metus. Taigi, jūsų bakalauro paskolos įmoka, kurios norma yra 9 proc., bus skaičiuojama nuo 39 tūkst. svarų ir per metus sudarys 3510 svarų.

Magistro paskolos grąžinimas

Viskas lygiai taip pat ir su magistro paskola, išskyrus tai, jog jūs mokėsite 6 proc. (o ne 9 proc. kaip bakalauro paskolos atveju) nuo savo pajamų, kurios viršys 21 tūkst. svarų.

Taigi, 6 proc nuo 39 tūkst. svarų yra lygu 2340 svarų – bendra metinė magistro paskolos grąžinimo įmoka uždirbant 60 tūkst. per metus.

Bendri išskaitymai

Visi šie išskaitymai bendrai sudėjus sudaro 23521 svarą. Tai yra daug didesnė suma nei ankstesniuose pavyzdžiuose, tačiau jūs uždirbate taip pat žymiai daugiau.

Svarbiausia yra tai, jog bendra grąžintina bakalauro ir magistro paskolos suma per metus sudaro 5850 svarų.

Taigi, turint abi paskolas bei pridėjus pajamų mokestį ir nacionalinį sveikatos draudimą, jums liks 36479 svarai.

Vėlgi, diagrama akivaizdžiai vaziduoja, jog paskolos grąžinimai yra proporcingai maži:

pajamos 60 tuks svaru