Kaip aš galiu gauti antrosios studijų pakopos paskolą studijoms?

Paskolos antrosios pakopos studijų programoms prieinamos visiems magistro laipsnio siekiantiems studentams Didžiosios Britanijos universitetuose. Detalesnė informacija apie įvairias studijų programas pateikiama žemiau, tačiau paskola turėtų būti suteikiama, jeigu:

 • Tai yra antrosios pakopos sudijų programa ;
 • Ne ilgiau nei dviejų metų trukmės dieninės studijos ir keturių metų trukmės ištęstinės studijos;
 • Bus įgyta pilna magistro laipsnio kvalifikacija. Jeigu jūs nesate tikras ar studijos yra pilno magistro laipsnio, pažiūrėkite į kreditų skaičių. Magistro laipsnis Didžiojoje Britanijoje dažniausiai yra vertas 180 kreditų  kas yra lygu 90 ECTS balų.

Ar aš galiu gauti paskolą norėdamas studijuoti MBA (verslo administravimą)?

Taip. Visos mokomosios, tiriamosios ir profesinės magistrantūros studijų programos yra tinkamos siekiant gauti antrosios studijų pakopos paskolas. Tai apima ir MBA studijas.

Ar aš galiu gauti paskolą norėdamas studijuoti MRes (tyrimų magistras)?

Kadangi ankstesni planai numatė paskolas tik MRes studijoms, apibrėžiamoms kaip mokomosios programos, šis apribojimas buvo panaikintas nuo 2015 metų lapkričio. MRes (tyrimų magistro) laipsnį siekiantys įgyti studentai dabar gali gauti paskolas nepriklausomai nuo to, ar universitetas tai apibrėžia kaip mokomąją ar tiriamąją kvalifikaciją.

Ar aš galiu gauti paskolą, norėdamas gauti magistrantūros pažymėjimą (PGCert) ar antrosios studijų pakopos diplomą (PGDip)?

Ne. Paskolos suteikiamos tik norintiems studijuoti pilno magistro studijų programas. Šios studijos dažniausiai turi 180 kreditų ir apima disertaciją arba lygiavertį individualų projektą. Paskolos nėra skiriamos trumpesnėms magistrantūros studijoms, tokioms, kurios suteikia magistrantūros pažymėjimus ar antrosios studijų pakopos diplomus.

Vyriausybė nustatė, kad šios „kitos antrosios studijų pakopos studijos (OPG)“ yra lengviau prieinamos jau turint darbą, todėl tai nekelia tokių pačių finansinių iššūkių kandidatams.

 

Ar aš galiu antrosios pakopos studijų paskolą norėdamas gauti PGCE?

Antrosios pakopos studijų programos išsilavinimo pažymėjimą (PGCE) suteikiančios studijos nėra tinkamos norint gauti magistro paskolą. Vis dėlto, jums gali būti suteikta galimybė gauti finansavimą PGCE ar kitoms antrosios pakopos mokymo studijoms iš Švietimo departamento.

Ar aš galiu gauti antrosios pakopos studijų paskolą norėdamas studijuoti integruotą, keturių metų trukmės studijų programą?

Kai kurios magistrantūros studijų programos yra keturių metų trukmės, kaip pavyzdžiui, bakalauro studijos. Jos yra apibrėžiamos labiau kaip bakalauro studijos, o ne kaip antrosios pakopos studijos. To pasekoje, paskolos šioms studijoms nėra galimos. Tačiau, jūs galite gauti bakalauro studento paskolą norėdamas baigti ketverių metų trukmės magistrantūros studijas.

Ką daryti, jeigu noriu studijuoti antrosios pakopos tyrimų studijų programą?

Nuo šiol galite gauti paskolą norėdamas studijuoti antrosios pakopos tyrimų studijų programą, jeigu ji užtikrina magistro laipsnį ir netrunka daugiau nei pilnus du metus. Tai iš esmės gali apimti MPhil (filosofijos magistro) programas, tačiau neapima daktaro laipsnio. Doktorantūros studijų studentams buvo pasiūlyta atskira paskolų sistema, kurios maksimali suma siekia iki 25 tūkst. svarų sterlingų (finansavimo shema dar nepatvirtinta).

Kokios įtakos antrosios studijų pakopos paskolos turi ištęstinių ir nuotolinių studijų studentų mokymosi būdui?

Naujosios magistrantūros studijų paskolos yra skirtos paremti egzistuojančią antrosios pakopos studijų sistemą. Tai reiškia, jog jos yra prieinamos studentams, besimokantiems dalį dienos ar besimokantiems nuotoliniu būdu, atsižvelgiant į tam tikras sąlygas:

Jūs galite paskaityti daugiau informacijos apie skirtingus mokymosi būdus siekiant gauti antrosios pakopos studijų paskolą, tačiau keletą pagrindinių detalių pateikiame žemiau:

 • Jūs galite gauti antrosios pakopos studijų paskolą mokydamasis ne visą dieną ar esant nuotoliniam mokymuisi;
 • Jūsų studijos negali trukti ilgiau nei ketverius metus;
 • Jūs turite mokytis ne mažiau intensyviai nei 50 proc. visą dieną besimokantis studentas.

Ar dalį dienos besimokantis studentas gali gauti tokią pačią paskolos sumą?

Taip, tačiau paskolos suma bus padalinta lygiomis dalimis per du ar keturis jūsų studijų programos metus. Kiekvienais metais jūs gausite nuo 2500 iki 5000 svarų sterlingų, priklausomai nuo jūsų studijų intensyvumo. Ši suma bus išmokėta per tris kartus metų bėgyje. Norėdami rasti daugiau informacijos apie paskolos paskirstymą, žiūrėkite žemiau.

Kas laikoma 50 proc. intensyvumo studijomis?

Siekiant įgyti teisę gauti paskolą magistro studijoms esant daliniam mokymuisi, jūs privalote mokytis ne mažiau kaip 50 proc. intensyvumu, kuris prilygsta visą dieną besimokančiam studentui. Paprasčiau tariant, tai reiškia, jog jūs turite pasiekti tokį mokymosi lygį, kuris nebūtų mažesnis nei 50 proc. visą dieną besimokančio studento „tempo“. Arba, kitu atveju, jūsų studijos neturi trukti ilgiau nei du kartus jas lyginant su visą dieną trunkančiomis studijomis.

Praktiškai, tai reiškia, kad:

 • Vieneri magistrantūros metai neturi trukti ilgiau nei du neakivaizdinių studijų metai;
 • Dveji magistrantūros metai neturi trukti ilgiau nei keturi neakivaizdinių studijų metai;.

Didžioji dalis neakivaizdinių magistro studijų programų bus organizuojamos taip, jog atitiktų šiuos reikalavimus.

Ar galiu gauti magistrantūros paskolą norėdamas studijuoti nuotoliniu būdu?

Taip. Šis apribojimas buvo pašalintas iš pradinės sistemos, todėl nuotolinės magistrantūros studijos yra tinkamos gauti antrosios pakopos studijų paskolą pagal Vyriausybės atnaujintus planus.

Ar galiu gauti paskolą norėdamas studijuoti nuolatines magistro studijas, kurios trunka ilgiau nei metus?

Taip, dviejų metų trukmės magistrantūros studijos yra tinkamos gauti paskolą. Tai yra galima nepriklausomai nuo to, ar studijos yra mokomojo ar tiriamojo pobūdžio. Reikėtų atkreipti dėmesį, jog bendra paskolos suma gali siekti vis dar nustatytus 10 tūkst. svarų. Jeigu jūsų studijos trunka ilgiau nei metus, jūsų paskolos suma bus atitinkamai paskirstyta. Jei studijų programa trunka dvejus metus, pirmais ir antrais studijų metais jūs gausite po 5000 svarų sterlingų.

Kokie kriterijai yra keliami studentams, norintiems gauti antrosios studijų pakopos studijų paskolą?

Naujos antrosios studijų pakopos magistrantūros paskolos yra subjektas, kuriam taikomi tinkamumo kriterijai, kurie apima amžių, tautybę ir gyvenamąją vietą. Visi jie iš esmės buvo atnaujinti 2015 metų rudens ataskaitoje, pašalint ankstesnę 30 metų amžiaus ribą ir apribojimą mokytis tik Anglijos universitetuose. Daugiau informacijos galite rasti žemiau, tačiau keletas pagrindinių reikalavimų yra:

 • Jūs turite būti iki 60 metų amžiaus, kuomet pradėsite savo magistrantūros studijas. Tai pašalina ankstesnį 30 metų amžiaus apribojimą;
 • Jūs privalote studijuoti universitete, kuris suteikia atitinkamą laipsnį Didžiojoje Britanijoje;
 • Jūs turite gyventi Anglijoje dar prieš pradėdamas studijuoti. Išimtys taikomos Europos Sąjungos (ES) studentams.

Esu ES studentas, ar galiu gauti antrosios studijų pakopos paskolą?

Taip, jūs galite gauti antrosios studijų pakopos paskolą studijuoti Anglijoje kaip ES studentas. Bent trejus metus turite būti ES gyventojas dar prieš pradėdamas savo studijas. Gyvenimo trukmė švietimo tikslais nebus įskaitoma į trijų metų gyvenimo reikalavimą.

Kaip ES studentui jums bus pasiūlytos tokios pačios paskolos ir jos grąžinimo sąlygos, kaip šalies gyventojams.

Daugiau informacijos apie ES studentams teikiamą finansinę paramą Anglijoje galite rasti 2011 m. Švietimo (Studentų paramos) nuostatų 2 dalies 1 priede.

Ką daryti, jeigu noriu studijuoti magistrantūros studijas Škotijoje, Velse ar Šiaurės Airijoje?

Vyriausybė patikslino magistrantūros studijų paskolų taikymo sritį, kuri apima visus universitetus, kurie suteikia atitinkamą laipsnį Didžiojoje Britanijoje. Tai reiškia, jog jūs galite gauti paskolą magistrantūros studijoms Velse, Škotijoje ir Šiaurės Airijoje.

Vis dėlto, tai nekeičia Anglijos rezidavimo vietos kriterijaus, kaip buvo minėta anksčiau. Didžiosios Britanijos gyventojai privalo turėti nuolatinę gyvenamąją vietą Anglijoje, nepriklausomai nuo to, kur norite studijuoti.

Kitos Didžiosios Britanijos šalys taip pat pradėjo tai taikyti, atsižvelgdamos į jų pačių antrosios pakopos studijų programų finansavimo sistemą, ką ėmė skatinti Didžiosios Britanijos vyriausybė. Įvairūs studijų finansavimo variantai taip pat buvo pasiūlyti Šiaurės Airijoje. Rekomendacijos skirti paskolas Škotijos studentams taip pat yra svarstomos.

Atkreipkite dėmesį, jog kitos finansavimo formos taip pat yra prieinamos norintiems studijuoti magistrantūros studijas viename iš daugelio puikių Škotijos, Velso ar Šiaurės Airijos universitetų. Šios šalys siūlo savo antrosios studijų pakopos programų finansavimą, siekdami padaryti, jog šios paskolos būtų sėkmingiau įgyvendinamos.

Kodėl Vyriausybė pakeitė amžiaus ribą norintiems gauti paskolą?

Iš pradžių Vyriausybė manė, jog studentai iki 30 metų labiausiai tikėtina, jog susiduria su didžiausiais finansiniais sunkumais norėdami studijuoti magistrantūroje.

Šis apribojimas buvo pateiktų viešųjų konsultacijų dalis, kuris buvo pakeistas tokių organizacijų kaip NUS ir Russell Group. To pasekoje, Vyriausybė panaikino amžiaus limitą studentams, norintiems gauti paskolą magistrantūros studijoms. Studentai dabar galės gauti paskolą, kurių amžius bus iki 60 metų.

Kada yra ribinis amžiaus apribojimo taškas?

Siekiant gauti antrosios pakopos studijų paskolą, jūs turite būti iki 60 metų amžiaus dar prieš prasidedant mokslo metams, kuriais jūs pradėsite savo magistrantūros studijas. Pradinis konsultacinis dokumentas tai įvardina kaip rugpjūčio 1 dieną.

Jei jau turiu magistro laipsnį, ar galiu pretenduoti gauti paskolą norėdamas studijuoti kitą dalyką?

Deja, bet ne. Pirminis naujųjų paskolų tikslas yra padidinti prieigą prie antrosios studijų pakopos studijų tiems, kurie neturėjo galimybės įgyti magistro laipsnį. Vis dėlto, magistro laipsnio turėjimas nedraudžia jums pretenduoti gauti daktaro laipsnio stipendiją.

Ką daryti, jeigu aš jau turiu neoficialią magistro studijų kvalifikaciją, tokią kaip PGDip, PGCert arba PGCE?

Apribojimai kreiptis dėl paskolos antrosios studijų pakopos studijoms egzistuoja tik esant pilnam magistro laipsniui.

Jūs vis dar turite galimybę kreiptis dėl paskolos studijuoti naują magistro dalyką, jeigu jūs turite antrosios pakopos studijų kvalifikaciją, kuri yra žemesnė nei magistro lygis – kaip pavyzdžiui, antrosios pakopos studijų pažymėjimas ar diplomas. Nepamirškite, jog jums nebus suteikta galimybė gauti paskolą, norėdami studijuoti vieną iš tokią kvalifikaciją suteikiančių studijų. Paskolos yra suteikiamos tik pilnam magistro laipsniui įgyti.

Ką daryti, jeigu aš jau turiu aukštesnį kvalifikacijos lygį, tokį kaip daktaro laipsnis (PhD)?

Tas pats apribojimas taikomas ir daktaro laipsnį turintiems studentams, kurie savaime jau turi ir magistro laipsnį. Jūs negalėsite kreiptis dėl paskolos magistrantūros studijoms, jeigu jūs jau turėsite magistro ar aukštesnį laipsnį.